Otrava na hlodavce 100g žuvačky-image

Otrava na hlodavce 100g žuvačky

3,30€

  • Detaily produktu
  • Dodatočné informácie

NÁVNADA NA HLODAVCE

Jednoduchá aplikácia - vysoký efekt.
Návnada pre hlodavce určená na kontrolu ich výskytu na báze ich energetickej stimulácie.

Odporúčané dávkovanie: (10 - 20) g na sledovaných miestach ich výskytu - v závislosti od predpokladaného množstva hlodavcov. Vďaka svojmu zloženiu je prípravok pre hlodavce veľmi chutný a atraktívny. Obsahuje maškrty a má neodolateľnú vôňu - oboje, ktoré zaručuje, že hlodavce neodolajú a takýto účinok je veľmi rýchly.

Používanie: Aplikujte na miesta predpokladaného výskytu hlodavcov -k východom z nôr, na ich chodníčky, do pascí alebo deratizačných staničiek tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu otvoreniu a tým náhodnému úniku návnady. Používajte pritom rukavice, pretože hlodavce majú vynikajúci čuch a vystríhajú sa iných pachov. Návnadu kontrolujte aspoň raz za päť dní - ak z nej chýba, doplňte. Ubúdanie, prípadne odtlačené stopy sú znakom prítomnosti hlodavcov. Umiestnite na miesta, kam nemajú prístup deti, domáce a ani iné zvieratá, výskyt ktorých nechcete kontrolovať. Miesto označte, aby bolo jasné, že sa tu nachádza návnada na kontrolovanie hlodavcov. Návnada nespôsobuje zamorenie vody, pôdy a životného prostredia. Nie je to biocid.

Zloženie: zložky na báze krmív a požívatín: obilniny, tuky, zmes orechov, vitamínový komplex, kakao, kofeín. Skladovať v originálnych obaloch na suchých, čistých, dobre vetraných uzamykateľných miestach oddelene od potravín, nápojov, hnojív, liekov, ostatných krmív, dezinfekčných prostriedkov a pod. - zabráňte zámene s nimi. Zabráňte styku domácich maznáčikov s nimi - pri požití väčšieho množstva ako je odporúčané dávkovanie môže viesť až k úhynu. Pri práci nejedzte, nepite, po práci si umyte ruky. Prázdne obaly, zvyšky prípravku, prípadné uhynuté hlodavce následkom nadmernej konzumácie likvidujte podľa platných predpisov. Prázdne obaly nepoužívajte pre žiadne iné účely.

Kategória Náradie, brusivá a doplnkový sortiment
Podkategória Drogéria