Ochranný filter ABEK

15,90€

  • Detaily produktu
  • Dodatočné informácie

Filter proti plynom a parám ABEK

normy: EN14387

Filtre k polomaske a celotvárovej maske ETNA 2000
typ A –proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je väčší ako 65°C (rozpúšťadlá a uhľovodíky)

typ B -proti anorganickým plynom a parám s výnimkou oxidu uhoľnatého.

typ E -proti oxidu siričitému a niektorým kyslým parám a plynom

typ K- proti amoniaku a niektorým aminoderivátom

Kategória Pracovné pomôcky
Podkategória Ochrana dýchacích ciest