SAN MARCO ATOMO 1L-image

SAN MARCO ATOMO 1L

18,90€

  • Detaily produktu
  • Dodatočné informácie

Popis produktu

ATOMO je vodou riediteľný izolačný prostriedok bez rozpúšťadla s veľkou penetračnou schopnosťou obzvlášť určený pre impregnáciu a spevnenie minerálnych povrchov vonkajších aj vnútorných. Vytvorený pomocou polymérov z veľmi jemných častíc je vybavený zvýšenou schopnosťou prenikať tak, aby spevnil povrchy muriva obzvlášť rozpadnuté na prach a už natreté rôznymi zvyškovými vrstvami starých náterov. Pre svoju výkonnosť predstavuje ATOMO účinné alternatívne riešenie k použitiu klasického spevňovacieho prostriedku na báze rozpúšťadiel, so zásadným rozdielom, že používanie a vysýchanie sa uskutočňujú v prítomnosti veľmi nízkych emisii prchavých organických zlúčenín (VOC). ATOMO zlepšuje súdržnosť a vyrovnáva absorbčné schopnosti podkladu, vytvárajúc ideálne ukotvenie pre ďalšie vrstvy náteru, izolujúc ich od zásaditého prostredia cementových a podobných podkladov.

Riedenie

Rôzni sa v závislosti od typu a savosti podkladu. Na sadrové a sadrokartónové steny od 50 do 100%; Na omietku so starými prašnými nátermi od 100 do 200%. Na betón a železobetón od 200 do 300%. Správne množstvo môže byť vyhodnotené pozorovaním vytvárania sa opálovej patiny na pracovanom povrchu. Príliš veľké množstvá môžu vytvárať kompaktnú vrstvu, ktorá podporuje priľnavosť následných náterov. Naopak slabé použitie spevňovacieho prostriedku urobí natieranie obtiažnym s následným zvýšením spotreby, zmenšením kotviacej schopnosti vrchného náteru a možnou nerovnomernosťou absorpcie.

Výdatnosť / Spotreba

Orientačná výdatnosť: Podklady s tradičnou omietkou, maltové lepidlá modifikované syntetickými živicami, sadra alebo sadrokartón: 15-18 m2/liter. Podklady s omietkami na báze vápna alebo veľmi savé: 8-10 m2/liter.

Vhodné podklady

  • Povrchy so zatepľovacím systémom.
  • Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  • Betónové plochy.
  • Povrchy sadrové a sadrokartónové.
  • Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  • Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Kategória Dekoratívne omietky San Marco
Podkategória