Stemal Airless 30kg - stierka na striekanie-image

Stemal Airless 30kg - stierka na striekanie

29,90€

 • Detaily produktu
 • Dodatočné informácie

Vyrovnávacia vrstva na povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb.

Vnútorná stierkovacia hmota plastickej konzistencie klasifikovaná v triede 2A podľa EN 13963. Podkladmi na aplikáciu sú betón, pórobetón, sadrokartón, vápenocementové a sadrové omietky, drevotrieskové dosky ako aj iné minerálne podklady. Po realizácii vytvára dokonale hladký povrch pripravený na maľovanie, prípadne lepenie tapiet.

Spôsob nanášania: 

 1. STEMAL Airless sa aplikuje pomocou striekacieho zariadenia Airless maximálne do hrúbky 2 mm s odporúčanou tryskou č. 32 až 39. Airless stroj musí byť vhodný na striekanie pastovitých stierok a takisto je prispôsobená pištoľ, ktorá pri tejto aplikácii nepoužíva filter v rukoväti. Vždy je potrebné prečítať si manuál striekacieho zariadenia.
  Stierku je takisto možné aplikovať ručne pomocou nerezových hladítok, avšak jej redšia konzistencia môže spôsobovať náročnejšiu aplikáciu pri nanášaní.
 2. Nanesenú stierku hladíme pomocou širokej špachtle a necháme vyschnúť min. 7 hod. Následne je možné ju brúsiť strojovo alebo ručne na dosiahnutie dokonale hladkého povrchu. Pre získanie ešte hladšieho a rovnejšieho povrchu
  sa aplikuje 2 vrstva rovnakým technologickým postupom. 
 3. Úprava podkladu: Pred realizáciou musí byť podklad pevný, čistý, zbavený prachu a iných nečistôt. Poškodené miesta, ktoré sú hlbšie ako 2 mm, musia byť vopred vyspravené. Pred stierkovaním odporúčame podklad penetrovať vhodným penetračným náterom, čo zaručí lepšiu priľnavosť stierky k podkladu:

  1.  Penetračný náter ESMAL GRUND sa používa na menej zvetrané podklady, kde nie je potreba spevnenia
   do hĺbky, ale vyžaduje sa zjednotiť nasiakavosť, prípadne zamedziť prašnosti podkladu. 
  2. Hĺbkový penetračný náter ESMAL GRUND READY s obsahom nano častíc sa používa na výrazne zvetrané podklady s prípadnými opadávajúcimi časťami, ktoré je potrebné spevniť do hĺbky. 
  3. ESMAL GIPSGRUND odporúčame použiť na nové sadrové omietky (hladené, gletované), sadrokartóny a pod. Tento penetračný náter dokáže zabezpečiť zjednotenie sadrového podkladu.

Riedenie: Hmota je pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby je možné pridať max. 2% vody).

Kategória Stierky a penetrácie
Podkategória Stierky