Šamotová múčka 2kg-image

Šamotová múčka 2kg

4,30€

  • Detaily produktu
  • Dodatočné informácie

Šamotová múčka je sypká zrnitá hmota ílovitého charakteru, ktorá sa s pridaním vodného skla tekutého používa ako šamotová malta alebo tmel na vymazávanie a opravy šamotových ohníšť šporákov, kachlí, kotlov, šamotových pecí a iných tepelne namáhaných telies.
Špecifická je svojou priľnavosťou, plasticitou a pevnosťou.

Príprava šamotovej malty

Suchá šamotová múčka sa zaleje a dôkladne premieša s vodným roztokom v uvedenom pomere na konzistenciu vhodnú na spájanie šamotových styčných plôch.
Malta sa nechá odležať maximálne 5 minút a pred použitím sa ešte zľahka premieša.

Zostatkovú nariedenú nepoužitú maltu odporúčame zaliať minimálnou vrstvou vody, aby nezaschla a neskôr bolo možné s maltou pokračovať v práci.

Odporúčaný postup zahrievania

Po ukončení opráv sa odporúča vykurovacie teleso zahrievať prvé dva dni pri teplote nad 20°C dve hodiny.
potom možno zahriať na maximálnu prevádzkovú teplotu.

Kategória Stavebná chémia
Podkategória Tmely